دل شکسته ی روزگار

میگویند خدا تنهاست ......... من که خدا نیستم ....... پس چرا تنهایم ؟......

متن های غمگین و دلشکسته

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت

خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکستو

از سادگی خیانت . . .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

از تو متنفرم حتی اگر اندازه تمام ستاره های آسمان هم دوستم داشته باشی

برایت آرزوی مرگ نمیکنم چون باید بمانی و خوشبختی من و بد بختی خود را ببینی . . .

منتظر آن روز هستم

مانند روزی که رفتی و گفتی دیگر باز نمی گردی

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

تو دل منو شکستی ولی من دل تو رو نمی شکنم

چون یک دل شکسته بهتر از دو دل شکسته است . . .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

از من نخواه ببخشمت

هرگز نمیبخشم تورو

حتی اگه ببخشمت

خدا نمیبخشه تورو . . .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

وقتی دلمو شکستی حس کردم بیشتر دوستت دارم

چون حالا دلم چندین تیکه داشت که هر کدوم جداگونه دوستت داشت . . .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

[ پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 20:47 ] [ شهرزاد ]

[ ]